Pavithrathayi Me Thu Mahaan -Song Lyrics

Pavithrathayi Me Thu MahaanMahima Me RehnevalaAthbhuth salah kaar prabhu Hai MahanPitha sarvatha shanthi ka Raja hai Kandho par pabhuta Hai ThereSarva sreshtadhikariyo Se Uncha Yeshu Naam Hai Yeshu Nam Hai Ghutne Saare Jukhnevale Hai NamYeshu Naam Hai Yeshu Nam HaiHar zubaan Gaayega Yeshu Thera Naam Saare Dharthi Ke Log Yahova Ki sthuthi KarePrabhu Ki senaa … Continue reading Pavithrathayi Me Thu Mahaan -Song Lyrics