Paghilom (Healing) – Live by Victory Worship

Deal Score0
Deal Score0

Paghilom (Healing) – Live by Victory Worship


LYRICS:

VERSE 1:
Nasa Iyong mga kamay
Ang paghilom ng Iyong bayan
Pakinggan ang inaalay
Ang handog ng pusong nagsisisi

VERSE 2:
Ang Ngalan mo ang may taglay
Ng pag-asa sa aming bukas
Kalugdan Mo ang alay
Ang handog ng bansang nagsisi

PRE-CHORUS:
Iligtas Mo kami
Iligtas Mo kami

CHORUS:
Mula sa langit
Kami ay dinggin
Lunasan ang bayang
Naghihinagpis
Buong daigdig
Palalayain
At patatawarin
Iyong diringgin at patatawarin
Ang bayan namin
Sa wika Mo’y gagaling

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password