వరమా ప్రభు కీర్తన – Varama Prabhu Keethana

Deal Score+1
Deal Score+1

వరమా ప్రభు కీర్తన – Varama Prabhu Keethana

పల్లవి | Pallavi
వరమా ప్రభు కీర్తన/Varama Prabhu Keethana
తపమా నీ క్రతవు ఘనత/Tapama Nee Kratavu Ghanatha
నేడు నే పాడెద నవ్య రాగం/Nedu Ne Paadeda Navya Raagam
స్తుతి ఆరాధన/Stuthi Aaradhana
ప్రభువు నీ పేరున/Prabhu Nee Peruna

చరణం 1 | Charanam 1
ప్రియుడా హితుడా దైవ సుతుడా/Priyuda Hithuda Daiva Suthuda
పలికేదా కూహూ గీతిక/Palikeda Kuhu Geethika
స్వర సప్త కాలే కెరటాలు గా/Swara Sapthakaale Kerataaluga
పలికేద నీ గీతిక/Palikeda Nee Geethika
సంగీత గగనాన జాబిల్లిని తుంచనా/Sangeetha Gaganaana Jabillini Thunchana
రాగాల సిగలోన సిరి మల్లినేనల్లనా/Raagala Sigalona Siri Malli Nenallana

చరణం 2 | Charanam 2
వరుడా నరుడా త్యాగజనుడా/Varada Naruda Thyagajanuda
నే మీటేద వీణ రాగం/Ne Meeteda Veena Raagam
స్వరరాగ ఝరి తరంగాలుగా/Swara Raaga Jari Tarangaaluga
పలికెద నీ గీతిక/Palikeda Nee Geethika
తాకేనా పూలన్నీ ప్రభు యేసు స్పర్శని/Taakena Poolanni Prabhu Yesuni Sparshani
మనసారా కొలిచే నా కడవరకు యేసుని/Manasara Kolichena Kadavaraku Yesuni

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password