மரணத்தை வென்ற ஜெய வேந்தனே – Maranathai vendra jeya vendhane

Deal Score+2
Deal Score+2

மரணத்தை வென்ற ஜெய வேந்தனே – Maranathai vendra jeya vendhane

Lyrics –

மரணத்தை வென்ற ஜெய வேந்தனே
உமக்கே ஸ்தோத்திரம் (2)

ஆ ஹா ஹா ஹாலேலூயா (3)
ஜெய வேந்தனே உமக்கே

1. மரணமே உன் கூர் எங்கே
பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே (2)

ஜெயித்தார் இயேசுவே….. இயேசுவே

2. நம் பாவங்களை சுமந்தவராய்
நமக்காக மரித்தவராய் (2)

மீண்டும் உயிர்த்தாரே….. ஜெயித்தாரே

3. பாவத்தை போக்கும் பரிகாரியாய்
மரணத்தை வென்று எழுந்தாரே (2)

வெற்றி சிறந்தார் இயேசுவே….. இயேசுவே (2)
வெற்றி பெறுவோம் இயேசுவுடன்….. இயேசுவுடன் (2)

 

Maranathai vendra jeya vendhane
Umake sthothiram (2)

Ah ha ha hallelujah (3)
Jeya vendhane umake

1. Maraname un koor enge
Padhalame un jeyam enge (2)

Jeyithar yesuve….. Yesuve (2)

2. Nam pavangalai sumanthavarai
Namakkaga marithavarai (2)

Meendum uyirthare….. Jeyithare (2)

3. Pavathai pokum parigariyai
Maranathai vendru ezhunthare (2)

Vetri siranthar Yesuve….. yesuve (2)
Vetri peruvom yesuvudan….. yesuvudan (2)
Maranathai Vendra ( Tamil )

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password