நான் நடந்திடும் பாதையில் -Naan nadanthidum paathaiyil

Deal Score+1
Deal Score+1


நான் நடந்திடும் பாதையில் -Naan nadanthidum paathaiyil


நான் நடந்திடும் பாதையில் பாதம் இடராமல் சுமந்திடும் தேவன் இவர்
எத்தீங்கும் அணுகாமல் செட்டையின் மறைவினில் அனைத்திடும் கர்த்தர் இவர் -2
ஒரு வாதையும் அணுகாமலே காப்பாற்றும் தேவன் இவர்
வாழ்நாளெல்லாம் தம் கிருபையால் நிறப்பிடும் கர்த்தர் இவர்

அவர் நிழலில் ஆனந்தம் ஆனந்தம்
மறைவில் பேரின்பம் பேரின்பம்
சிறகின்கீழ் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியமே -2

1.இரவின் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்பிற்கும்
பாலக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் என்னை தப்புவித்து காப்பாரே
– அவர் நிழலில்

2.நான் கூப்பிடும் நாளிலே என்னக்கு பதிலை தருவரே
எல்லா ஆபத்திற்கு என்னை தபுவித்து என் தலை உயர்த்துவரே – 2
– அவர் நிழலில்

Naan nadanthidum paathaiyil padam idaramal sumanthidum devan ivar
Etheengum anugamal setaiyin maraivinil anaithidum karthar ivar – 2
Oru vaathaiyum anugammalae kaapatrum devan ivar
Vazhnallelam tham kirubayal nirapidum karthar ivar

Avar nizhalil anantham anantham
Maraivil perinbam perinvam
Siragin keel arokiyam arokiyamae -2

1. Iravin bayangarathirkum pagalil parakum ambirkum
Paalakidum kollai noikum ennai thapuvithu kaaparae
– Avar nizhalil

2. Naan koopidum naalilae ennaku bathilai tharuvarae
Ella aabathirku ennai thapuvithu en thalai uyarthuvarae – 2
– Avar nizhalil

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password