சிலுவை சுமந்தீரே – Siluvai Sumantheere

Deal Score+1
Deal Score+1

சிலுவை சுமந்தீரே – Siluvai Sumantheere

சிலுவை சுமந்தீரே முள்முடியும் அணிந்தீரே
சிந்தின உதிரமும் எந்தன் பாவம்
நீக்கத்தான் இயேசுவே – 2
சிலுவை சுமந்தீரே

பாவி எனக்காக கோர குருசில் தொங்கியே
பாடுகள் சகித்தீரே என் தேவா – 2
உந்தன் இரதம் என்னையே
முற்றும் கழுவி சுத்தமாக்கி – 2
நன்றி நன்றி இயேசுவே

கள்வர்கள் நடுவிலே – உம்மை
சிலுவையில் அறைந்தாரே – ஏழு
வார்த்தைகள் பேசினீரே
7 வார்த்தைகள்
கொல்கொதா மலையின் மேலே
எனக்காகவே உயிரை கொடுத்தீர் – 2
நன்றி நன்றி இயேசுவே

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password