ஓ பரிசுத்த ஆவியே – Oh Parisutha Aaviye

Deal Score+1
Deal Score+1

ஓ பரிசுத்த ஆவியே – Oh Parisutha Aaviye

ஓ பரிசுத்த ஆவியே
என் ஆன்மாவின் ஆன்மாவே
உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்.- இறைவா
ஆராதனை செய்கின்றேன்

என்னை ஒளிரச்செய்து வழிகாட்டும்
புது வலுவூட்டி என்னைத் தே..ற்றும்
என் கடமை என்னவென்று கா..ட்டும்
அதைக் கருத்தாய்ப் புரிந்திடத் தூண்.டும்
என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி துதிகூறி பணிவேன்
என் இறைவா
உந்தன் திருவுளப்படி என்னை நடத்தும்

ஓ பரிசுத்த ஆவியே
என் ஆன்மாவின் ஆன்மாவே
உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன்.- இறைவா
ஆராதனை செய்கின்றேன்

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password