இராஜ இராஜனே தேவ தேவனே- Raja Rajanae Deva Devanae

Deal Score+1
Deal Score+1

இராஜ இராஜனே தேவ தேவனே- Raja Rajanae Deva Devanae

இராஜ இராஜனே தேவ தேவனே
எங்கள் இராஜனே இயேசுவே-2

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி
உம்மை வாழ்த்தி வாழ்த்தி
உம்மை போற்றி போற்றி துதிப்பேன்-2

இயேசுவே ஆராதிப்பேன்
போற்றுவேன் உம்மையே-2

1.கலங்கின வேளைகளில் காத்திட்டீர்
கண்ணீரின் வேளையிலே கண்டீர்-2
உன்னதரே உயர்ந்தவரே
என் இயேசுவே நீரே-2-உம்மை உயர்த்தி

2.கைவிட்ட நேரத்திலே தூக்கினீர்
கண்ணின் மணி போல காத்திட்டீர்-2
துணையாளரே என்னை கண்டீரே
என் இயேசுவே நீரே-2-உம்மை உயர்த்தி

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password